FINANCIERING

De geschillencommissie wordt gefinancierd via:
 • ledenbijdragen
  1. van de beroepsvereniging: De Federatie van de Belgische Textielverzorging
  2. de consumentenverenigingen Test-aankoop en ACV Metea.

   De bijdrage wordt jaarlijks bepaald door de Raad van Bestuur:
   Het lidgeld bedraagt momenteel 4.000 euro per jaar.
 • een beperkte bijdrage van 40 euro door de partijen per geschil (zie reglement)

De jaarrekening van de Geschillencommissie CACET wordt jaarlijks neergelegd bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel.


Jaarrekening 2018:

jaarrekening2018.pdfjaarrekening2018.pdf
 
Lees verder:

De geschillencommissie
Hoe werkt de commissie?

Onderhoudsetiketten
Etiketten voorkomen geschillen

Documenten
Documenten nodig om een klacht in te dienen