ARBITRAAL COLLEGE

is samengesteld voor onbepaalde tijd en bestaat uit (zie ook Art 18 van het reglement):

Voorzitters van het arbitraal college:
  • Meester J.Carlier, jurist en voorzitter,
  • Mevrouw K. Van De Velde,


Vertegenwoordigers van de Consumentenorganisaties:
  • Mevrouw A. Moriau,
  • Mevrouw V. De Norre.

Vertegenwoordigers van de FBT:
  • De heer A. Decraemer,
  • De Heer B. Dezwart,
  • De heer G. Blanco.
 
 
Lees verder:

De geschillencommissie
Hoe werkt de commissie?

Onderhoudsetiketten
Etiketten voorkomen geschillen

Documenten
Documenten nodig om een klacht in te dienen