ACTIVITEITENVERSLAG

Evolutie van de laatste vier jaren:

Het grootste deel van de klachtenmeldingen (na de reinigingsbehandeling) hebben te maken met onvoorzichtigheid bij het reinigen van delicate stoffen (risicogevallen), fabricatiefouten, onjuiste of onvolledige etikettering.

De CACET blijft een meerwaarde nastreven bij onopgeloste geschillen tussen consumenten en textielverzorgers.

 
 
Lees verder:

De geschillencommissie
Hoe werkt de commissie?

Onderhoudsetiketten
Etiketten voorkomen geschillen

Documenten
Documenten nodig om een klacht in te dienen